9.5.15

ERNST JANDL: 1944 1945
ERNST JANDL


1944              1945

krieg               krieg
krieg               krieg
krieg               krieg
krieg               krieg
krieg               mai
krieg
krieg
krieg
krieg
krieg
krieg
krieg.

Δεν υπάρχουν σχόλια: